0,694
Dziś Sobota
2023-06-03

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w powiecie pułtuskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-03 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w powiecie pułtuskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 9:12:47
2.Ilość wszystkich firm w powiecie pułtuskim wynosi: 7328
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie pułtuskim wynosi: 3807
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-3 czerwiec 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Widzimy, że wyraźnie wysuwa się ona na prowadzenie, bo w tym czasie w powiecie pułtuskim ich liczba zwiększyła się o 2.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Działalność związana z oprogramowaniem. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 1, co stanowi 50% liczby podmiotów, które wybierały tę branżę najczęściej.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Produkcja pozostałych mebli. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w powiecie pułtuskim za okres 1-3 czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2
2
Działalność związana z oprogramowaniem
1
3
Produkcja pozostałych mebli
1
4
Transport drogowy towarów
1
5
Działalność prawnicza
1
6
Naprawa i konserwacja maszyn
1
7
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
1
8
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
1
9
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
1
10
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w powiecie pułtuskim w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w powiecie pułtuskim

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: