0,694
Dziś Sobota
2023-06-03

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w powiecie pułtuskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-06-03 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w powiecie pułtuskim obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 9:12:47
2.Ilość wszystkich firm w powiecie pułtuskim wynosi: 7328
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie pułtuskim wynosi: 3807
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-3 czerwiec 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w powiecie pułtuskim, na pierwszym miejscu od końca widzimy Pozostałe sprzątanie. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 1.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w powiecie pułtuskim za okres 1-3 czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Pozostałe sprzątanie
-1
2
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
-1
3
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
0
4
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
0
5
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
0
6
Ubezpieczenia na życie
0
7
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
0
8
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
0
9
Naprawa i konserwacja statków i łodzi
0
10
Działalność agencji informacyjnych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w powiecie pułtuskim w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w powiecie pułtuskim ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...