0,694
Dziś Sobota
2023-06-03

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w powiecie pułtuskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-03 Działalności gospodarcze, które w powiecie pułtuskim wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 9:12:46
2.Ilość wszystkich firm w powiecie pułtuskim wynosi: 7328
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie pułtuskim wynosi: 3807
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w powiecie pułtuskim, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu czerwiec 2023 – 145 firm.
Ta działalność ma niewielką przewagę nad drugą pozycją tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Obecnie wykonuje ją 130 firm. Stanowi to 90% w porównaniu do liczby firm, które wybrały działalność gospodarczą, znajdującą się na pierwszej pozycji.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Transport drogowy towarów prowadzona jest przez 127 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w powiecie pułtuskim – czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
145
2
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
130
3
Transport drogowy towarów
127
4
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
104
5
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
100
6
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
97
7
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
92
8
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
68
9
Wykonywanie instalacji elektrycznych
58
10
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
57

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w powiecie pułtuskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w powiecie pułtuskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...