0,694
Dziś Sobota
2023-06-03

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w powiecie pułtuskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-03 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w powiecie pułtuskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 9:12:46
2.Ilość wszystkich firm w powiecie pułtuskim wynosi: 7328
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie pułtuskim wynosi: 3807
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w powiecie pułtuskim, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w powiecie pułtuskim – czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
1
2
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
1
3
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
1
4
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
1
5
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
1
6
Naprawa i konserwacja statków i łodzi
1
7
Działalność agencji informacyjnych
1
8
Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
1
9
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
1
10
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w powiecie pułtuskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w powiecie pułtuskim prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...