0,694
Dziś Sobota
2023-06-03

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w powiecie pułtuskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-03 Obecnie podmioty gospodarcze w powiecie pułtuskim planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 9:12:46
2.Ilość wszystkich firm w powiecie pułtuskim wynosi: 7328
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie pułtuskim wynosi: 3807
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w powiecie pułtuskim, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Usługi pocztowe i kurierskie. W okresie 1-3 czerwiec 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 0.
Te produkty i usługi mają zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 0. Stanowi to 0% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Specjalne usługi projektowe. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 0.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w powiecie pułtuskim – czerwiec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi pocztowe i kurierskie
0
2
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
0
3
Specjalne usługi projektowe
0
4
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
0
5
Farby, lakiery, farba drukarska i masy uszczelniające
0
6
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
0
7
Produkty i paliwa z ropy naftowej
0
8
Usługi transportu lądowego oraz przesył za pomocą rurociągów
0
9
Usługi szkolenia zawodowego
0
10
Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów
0

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w powiecie pułtuskim planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w powiecie pułtuskim będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...