0,694
Dziś Sobota
2023-06-03

Zobacz, na jakie produkty i usługi w powiecie pułtuskim obecnie podmioty gospodarcze zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowanie

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_inwestycje_spadek_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-03 Te produkty i usługi podmioty gospodarcze wycofują z planów zakupowych w powiecie pułtuskim

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 9:12:46
2.Ilość wszystkich firm w powiecie pułtuskim wynosi: 7328
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie pułtuskim wynosi: 3807
Pierwsze miejsce
Gdy obserwujemy, które produkty i usługi teraz zamierzają kupić podmioty gospodarcze w powiecie pułtuskim, widzimy, że najmniej przetargów ogłoszono na Roboty budowlane w zakresie budynków. W okresie 1-3 czerwiec 2023 liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych zmniejszyła się o 2.
Drugie miejsce
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg obecnie zajmują drugie miejsce w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych obniżyła się o 2.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji są Usługi leśnictwa. Na te produkty i usługi zmniejszyła się ilość ogłoszeń o 1.
Produkty i usługi, które obecnie planuje zakupić najmniej firm w powiecie pułtuskim – czerwiec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane w zakresie budynków
-2
2
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-2
3
Usługi leśnictwa
-1
4
Usługi ogrodnicze
-1
5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
-1
6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
-1
7
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
-1
8
Nasiona i owoce oleiste
0
9
Ryby
0
10
Jaja
0

W REGIONACH Te produkty i usługi obecnie są rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnich miesiącach podmioty gospodarcze zrezygnowały z tych produktów i usług w swoich planach zakupowych zakupowych

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Niewiele podmiotów gospodarczych w najbliższych miesiącach ogłosi w planach zakupowych zapotrzebowanie na te produkty i usługi

Trwa pobieranie danych...