0,694
Dziś Sobota
2023-06-03

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w powiecie pułtuskim

Aktualizacja: dzisiaj10:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-03 Najrzadziej wybierane uprawnienia w powiecie pułtuskim

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 11:09:15
2.Ilość wszystkich firm w powiecie pułtuskim wynosi: 7328
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie pułtuskim wynosi: 3807
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w powiecie pułtuskim potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu czerwiec 2023 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w powiecie pułtuskim – czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
1
2
Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
1
3
Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego
1
4
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów
1
5
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego
1
6
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
1
7
Zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów
1
8
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1
9
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
1
10
Rejestr działalności kantorowej
1

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w powiecie pułtuskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w powiecie pułtuskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: