0,694
Dziś Sobota
2023-06-03

Zobacz, które uprawnienia obecnie tracą firmy w powiecie pułtuskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_smutny klient_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-03 Jakich uprawnień w powiecie pułtuskim najbardziej ubywa?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 9:12:47
2.Ilość wszystkich firm w powiecie pułtuskim wynosi: 7328
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie pułtuskim wynosi: 3807
Pierwsze miejsce
Widzimy, że obecnie w powiecie pułtuskim najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż. W okresie 1-3 czerwiec 2023 ilość udzielonych firmom uprawnień spadła o 1. Analizując zestawienie 10 uprawnień o największym spadku w powiecie pułtuskim widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są obecnie najmniej jest Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Nastąpił spadek ilości firm, które posiadają to uprawnienie o 0 firm. Stanowi to 0% w porównaniu do uprawnienia, które odnotowało największy spadek.
Trzecie miejsce
Z powodu spadku ilości firm, które obecnie uzyskały Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin o 0, jest ono trzecim najmniej powszechnym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej ubyło w powiecie pułtuskim w okresie 1-3 czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż
-1
2
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
0
3
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
0
4
Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
0
5
Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego
0
6
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów
0
7
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
0
8
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego
0
9
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
0
10
Zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów
0

W REGIONACH Porównaj, jakich uprawnień najbardziej ubywa w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najwięcej ubywało w powiecie pułtuskim?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień w najbliższych miesiącach najwięcej ubędzie w powiecie pułtuskim?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: